4 en 5 mei

Oranjecomité

Heeswijk-Dinther

     www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl

4 & 5 mei Dodenherdenking & Bevrijdingsdag

 

Op 4 mei worden landelijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, andere oorlogssituaties of vredesoperaties herdacht en op 5 mei de bevrijding. Op deze pagina meer informatie over de activiteiten van het Oranjecomité op deze dagen.

NATIONALE DODENHERDENKING

 

Op 4 mei worden de mensen herdacht die zijn omgekomen of vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna tijdens oorlogssituaties of vredesoperaties. Om 18:45 uur wordt er gestart met een samenkomst in

de Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk. Daarna start om 19:40 uur de stille tocht naar het Airborne monument onder begeleiding van de drumband, de ba- zuinblazers van Koninklijke fanfare Sint Willibrord en het Sint Barbara gilde. Om 20:00 uur zal twee minuten stilte in acht worden genomen bij het Air- borne monument. Hierna worden kransen gelegd ter nagedachtenis en zal er een vendelgroet gebracht worden. Na het spelen van ‘The Last Post’ en het zingen van het Wilhelmus gaan we in stilte terug naar het kerkplein, alwaar de tocht ontbonden wordt. Na afloop kunt u een kopje koffie in het Willibrordcen- trum komen drinken.

 

PROGRAMMA

18:45 uur: Samenkomst in Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk.

19:40 uur: Stille tocht naar het Airborne monument met drumband en de bazuinblaz- ers van Koninklijke fanfare Sint Willibrord en het Sint Barbara gilde.